Välkommen till #1Joyeducation

#1JoyEducation är en koncern där huvudändamålet är utbildningsverksamhet. Koncernen har varit verksam inom handel och utbildning i över 25 år. Individen står alltid i centrum och målet med våra utbildningar är att etablera sig i arbetslivet. Det gäller inom samtliga dotterbolag.

 

Vi är placerade i Göteborg, Malmö och Luleå där vi satsar på traditionell undervisning med ordning och reda i grunden. Vi jobbar varje dag med att skapa en god studiesituation inom våra enheter.

 

#1JoyEducation har handplockat personal som har stor och bred kompetens samt långa erfarenheter av sina branscher. Det gäller även våra 30-tal konsulter som parallellt med undervisning är verksamma inom näringslivet. Våra konsulter har därmed färsk kompetens på en föränderlig marknad.

 

Med denna korta introduktion av #1JoyEducation hälsar vi dig välkommen och vi hoppas att vi får nöjet att se dig oss hos oavsett ärende.
Hans Bergquist med personal.
VD/ Ägare

Vision

Vår vision är att vi ska göra skillnad, att förbättra livet. Med vår långa erfarenhet av utbildning ska vi vara en ledande och attraktiv partner för människor och företag i hela Sverige. Vår verksamhet kännetecknas av delaktighet och resultat.

Affärsidé

”Vi skapar en bättre framtid och konkurrenskraft för människor och företag genom utbildning, utveckling och upplevelser i en trygg, familjär och inspirerande miljö”