Elevhälsan

Elevhälsan

Vi arbetar med att stödja våra elever i medicinska, psykosociala och pedagogiska frågor. Vårt mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Ett av uppdragen är att medverka till att vi får en miljö på skolan med trygghet och studiero, som främjar lusten att lära och utvecklas. Målsättningen är att alla elever ska få en bra gymnasietid och lyckas med sina studier.

På elevhälsan arbetar vi utifrån en helhetssyn där vi ser elevens hela nätverk som en resurs. Detta förutsätter ett nära samarbete med eleven och dennes föräldrar, skolpersonal samt externa samarbetspartners t ex grundskolan, socialtjänsten och ungdomsmottagningen.

Psykolog                                             Puya Yekerusta

Kurator                                                David Palm

Skolsköterska                                   Lotta Ladestam