Våra program

Våra program

Handels- och administrationsprogrammet

Vill du starta eget företag, jobba med försäljning och ekonomi är Handels- och administrationsprogrammet på Gymnasieakademin rätt för dig.

Handels- och administrationsprogrammet är ett kreativt program för dig som vill få möjlighet att arbeta direkt efter din gymnasiala utbildning eller fortsätta studera vid yrkeshögskolan. Praktiken är en viktig del av utbildningen där du får möjlighet att lära känna olika arbetsplatser och knyta kontakter inom arbetslivet, vilket kan leda till goda arbetsmöjligheter.

Inriktning:

Handel & Service

Hotell- och turismprogrammet

Är du en person som tycker om att möta nya människor, är serviceinriktad och gillar att uppleva nya kulturer? Då är Hotell- och turismprogrammet på Gymnasieakademin rätt för dig.

Hotell- och turismprogrammet är yrkesprogrammet som förbereder dig kunskapsmässigt för arbete inom hotell- konferens- och turismnäringen. Utbildningen är upplagd på så sätt att du arbetar nära branschen i form av praktik under din studietid. Under studierna ges du möjlighet att varva teoretiska studier med praktiska övningar genom praktik, studiebesök samt genomförande av events.

Inriktning:

Turism & Resor

Ekonomiprogrammet

Vill du efter högskole- och universitetsstudier arbeta som marknadschef, jurist, mäklare eller kanske bli egenföretagare? Har du redan idag ett stort intresse för ekonomi, juridik, företagande och vill ta nästa steg för att skaffa dig en bred och framtidssäker utbildning? Då ska du välja Ekonomiprogrammet på Gymnasieakademin.

Som elev på Ekonomiprogrammet utvecklar du dina kunskaper inom nationalekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Studier på Ekonomiprogrammet ger dig en fördjupning i hur människor fungerar. Samtidigt kan du fördjupa dig inom ämnet juridik genom att läsa privatjuridik och affärsjuridik. Vi samarbetar även med UF, Ung Företagsamhet, där du ges möjligheten att starta och driva företag och på så vis få inblick i hur det är att vara egenföretagare.

Inriktningar:

Juridik

Ekonomi

Samhällsvetenskapliga programmet

Drömmer du om att efter högskole- och universitetsstudier arbeta som psykolog, kriminolog, polis, journalist eller kanske som management konsult? Har du redan idag ett stort intresse för psykologi, samhällskunskap och historia och vill ta nästa steg för att få en bred och framtidssäker utbildning? Då ska du välja Samhällsvetenskapliga programmet på Gymnasieakademin.

Som elev på Samhällsvetenskapliga programmet blir studierna en tid av goda förberedelser inför framtida högskole- och universitetsstudier. Under utbildningens gång ges du möjlighet att få en ökad förståelse för hur olika samhällen har växt fram och hur de fungerar idag. Praktiska moment som studieresor, studiebesök och rollspel ökar förståelsen för de teoretiska studierna.

Inriktningar:

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Har du drömmar om att efter högskole- och universitetsstudier bli läkare, veterinär, arkitekt eller ingenjör? Har du redan idag ett stort intresse för matematik, fysik, kemi och biologi och vill ta nästa steg att skaffa dig en bred och framtidssäker utbildning? Då ska du välja Naturvetenskapsprogrammet på gymnasieakademin.

Som elev på Naturvetenskapsprogrammet får du möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Du tränar dig i kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning. Under lektionstid är laborationer och experiment ett ständigt återkommande inslag som sätter in teorin i praktiska sammanhang.

Inriktningar:

Naturvetenskap

Naturvetenskap & Samhälle